Âu Lạc – Huế tuyển dụng nhiều vị trí

Ngày đăng: 17-12-2020


A. CÔNG TY TNHH ĐT&PT NNL ÂU LẠC
I. Phó Trưởng phòng Tuyển sinh Truyền thông
1. Mô tả công việc
– Chịu trách nhiệm cao nhất trước Trưởng phòng về hoạt động kinh doanh, tuyển sinh, truyền thông của Công ty và các đơn vị thành viên (Phòng khám đa khoa, trường Mầm non, trường Tiểu học, trường Cao đẳng); đảm bảo đạt KPIs phát triển kinh doanh, tuyển sinh của Công ty và các đơn vị thành viên.
– Hỗ trợ Trưởng phòng phụ trách chung, phân công nhiệm vụ, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ nhân viên Phòng Tuyển sinh Truyền thông.
– Hỗ trợ Trưởng phòng tham mưu Ban điều hành kịp thời xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động phát triển kinh doanh, tuyển sinh, truyền thông, tổ chức sự kiện; tổ chức việc hướng dẫn, theo dõi thực hiện các văn bản này tại Công ty và các đơn vị thành viên.
– Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các công tác phát triển kinh doanh, tuyển sinh, truyền thông, tổ chức sự kiện.
– Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các văn bản liên quan đến công phát triển kinh doanh, tuyển sinh, truyền thông.
– Nghiên cứu các chương trình và công cụ phát triển kinh doanh, tuyển sinh, truyền thông phù hợp với điều kiện của các đơn vị thành viên thuộc Công ty, phù hợp với xu hướng của khách hàng.
– Định hướng các hoạt động, thông tin cập nhật website, mạng xã hội của Công ty và các đơn vị thành viên, xây dựng các nội dung phù hợp nhằm phát triển các trang mạng xã hội, đảm bảo tính tương tác phù hợp với từng đối tượng.
– Kiểm duyệt thông tin trước khi ban hành và đăng tải trên các kênh thông tin nội bộ của các đơn vị.
– Chủ trì tổ chức thực hiện, điều hành và kiểm soát công tác phát triển kinh doanh, tuyển sinh, truyền thông, sự kiện của công ty và các đơn vị thành viên phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.
– Xây dựng kế hoạch ngân sách phát triển kinh doanh, tuyển sinh, truyền thông và sự kiện trong năm, chịu trách nhiệm quản lý và triển khai các hoạt động phát triển kinh doanh, tuyển sinh, truyền thông và sự kiện theo kế hoạch năm và trong phạm vi ngân sách được giao.
– Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Tuyển sinh Truyền thông.
2. Yêu cầu
– Tốt nghiệp đại học các ngành Marketting, Quản trị kinh doanh, quan hệ công chúng…
– Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương như Trưởng/Phó phòng phát triển kinh doanh/Tuyển sinh Truyền thông; Giám đốc/Phó Giám đốc phát triển kinh doanh.
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị giáo dục, khám chữa bệnh.
– Thông thạo tin học văn phòng.
II. Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán
1. Mô tả công việc
– Chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát và tổng hợp báo cáo ngày, tuần, các báo cáo khác của đơn vị.
– Kiểm tra hạch toán kế toán trên phần mềm kế toán Misa.
+ Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
+ Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
+ Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
+ Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
+ Kiểm tra hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế giá trị gia tăng.
– Lập Báo cáo tài chính của đơn vị.
– Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc quyết toán tài chính tháng, quý, năm và thanh quyết toán các nguồn kinh phí.
– Hỗ trợ Trưởng phòng kiểm tra việc kê khai, nộp các khoản thuế kịp thời đúng quy định.
– Hỗ trợ công tác báo cáo, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán quyết toán tài chính.
– In sổ kế toán chi tiết và tổng hợp theo qui định.
– Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở
– Thay mặt Trưởng phòng quản lý, báo cáo công tác Tài chính – Kế toán các đơn vị khi Trưởng phòng nghỉ phép, công tác hay vắng mặt vì lý do khác.
– Phối hợp với kế toán các đơn vị tổ chức lập, trình phê duyệt kế hoạch.
– Các công việc khác thuộc trách nhiệm chuyên môn do Trưởng phòng phân công.
2. Yêu cầu
– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính.
– Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
– Có năng lực nghiệp vụ kế toán, khả năng tổng hợp, phân tích thông tin báo cáo, nắm vững chế độ kế toán.
– Lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính.
– Khả năng làm việc độc lập.
– Thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng phần mềm kế toán Misa là lợi thế.
– Chịu được áp lực cao trong công việc.
III. Chuyên viên Digital Marketting
1. Mô tả công việc
– Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing trên các kênh truyền thông số (SEO, Google ads, Facebook ads, Email marketing, Social media, Forum seeding, Viral Youtube, Viral Facebook…).
– Xây dựng và phát triển nội dung Content trên Digital.
– Liên tục cập nhật thay đổi trên các kênh truyền thông số để điều chỉnh và tối ưu chiến lược Marketing.
– Nghiên cứu hành vi khách hàng trên Digital Marketing, nắm vững khách hàng mục tiêu theo từng kênh Marketing.
– Phát triển hệ thống KPIs đo lường và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch.
– Xây dựng phát triển các kênh online marketing mới.
– Phối hợp với trưởng phòng xây dựng quy trình phối hợp trong các hoạt động Digital marketing.
2. Yêu cầu
– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành.
– Năng động, nhiệt tình, sáng tạo, không ngại thử thách và áp lực trong công việc.
– Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực giáo dục, khám chữa bệnh và yêu thích các hoạt động sự kiện truyền thông.
– Ưu tiên hồ sơ có kinh nghiệm làm về digital marketing trên 2 năm.
IV. Thực tập sinh ngành Marketting
1. Mô tả công việc
– Hỗ trợ công ty trong công tác truyền thông và xây dựng thương hiệu.
– Hỗ trợ phát triển nội dung Content trên Digital.
– Hỗ trợ xây dựng và triển khai chiến lược Marketing trên các kênh truyền thông số
2. Yêu cầu
– Học Đại học chuyên ngành.
– Có khả năng viết Content tốt.
– Năng động, nhiệt tình, sáng tạo và không ngại thử thách trong công việc.
B. các trang cược nhà nước – HUẾ
Giảng viên Bộ môn Thú Y, trường Cao đẳng Âu Lạc – Huế
1. Mô tả công việc
– Lập kế hoạch giảng dạy cả lý thuyết và thực hành cho các học phần.
– Thực hiện giảng dạy đảm bảo giờ chuẩn theo quy định, điểm danh, giải đáp và tư vấn các thắc mắc của sinh viên.
– Thực hiện đánh giá, kiểm tra định kỳ theo quy định, chuyển kết quả về Phòng Quản lý Đào tạo.
– Hỗ trợ công tác mời Giảng viên thỉnh giảng bộ môn Thú y.
– Tham gia hướng dẫn sinh viên làm khóa luận, nghiên cứu khoa học.
– Báo cáo, đánh giá kết quả giảng dạy.
– Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.
2. Yêu cầu
– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thú y trở lên.
– Có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy.
– Có khả năng tổ chức và tham gia hoạt động sinh viên.
– Có kinh nghiệm giảng dạy các môn học phù hợp với chuyên ngành ứng tuyển.
– Thông thạo tin học văn phòng.
C. TRƯỜNG TIỂU HỌC VIET ELITE SCHOOL
I. Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Viet Elite School
1. Mô tả công việc
– Hỗ trợ Hiệu trưởng trong công tác xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Ban điều hành Công ty.
– Hỗ trợ Hiệu trưởng trong công tác thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó.
– Hỗ trợ Hiệu trưởng phân công, quản lí, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khen thưởng, thi hành kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định.
– Hỗ trợ Hiệu trưởng trong công tác quản lí hành chính hàng ngày; quản lí và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nhà trường.
– Hỗ trợ Hiệu trưởng trong công tác quản lí học sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường; tiếp nhận, giới thiệu học sinh chuyển trường; quyết định khen thưởng, kỉ luật, phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại, danh sách học sinh lên lớp, ở lại lớp; tổ chức kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường và các đối tượng khác trên địa bàn trường phụ trách.
– Hỗ trợ Hiệu trưởng trong công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị – xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Yêu cầu
– Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Tiểu học.
– Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên là Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng các trường Tiểu học đã về hưu.
– Đạt tiêu chuẩn Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học theo quy định.
– Ngoại hình dễ nhìn, hoạt bát, hòa đồng, có trách nhiệm, cẩn thận, trung thực.
– Thông thạo tin học văn phòng.
II. Giáo viên tiểu học, trường Tiểu học Viet Elite School
1. Mô tả công việc
– Giảng dạy theo chương trình của Bộ Giáo dục và chương trình của Nhà trường.
– Đánh giá, phát hiện và bồi dưỡng học sinh.
– Kết nối thông tin giữa Nhà trường và phụ huynh.
– Làm công tác chủ nhiệm.
– Các công tác khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.
2. Yêu cầu
– Tốt nghiệp đại học sư phạm Tiểu học.
– Ứng viên có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (còn hiệu lực) là một lợi thế.
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
– Thông thạo tin học văn phòng.
D. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÂU LẠC
I. Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh
1. Mô tả công việc
– Thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh bằng các thiết bị: X quang, CT Scan, Siêu âm… theo yêu cầu của bác sĩ lâm sàng.
– Thực hiện và trả kết quả ngay đối với người bệnh cấp cứu, các trường hợp khác kết quả được trả trong ngày và có sổ giao nhận.
– Bảo đảm an toàn tuyệt đối đúng kỹ thuật khi thực hiện kỹ thuật chẩn đoán đặc biệt qua da, qua thành mạch, qua nội soi…
– Tổ chức lưu trữ, bảo quản Film, hình ảnh.
– Thực hiện quy chế phòng khám, quy chế công tác khoa chẩn đoán hình ảnh và qui chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế.
– Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng khám về công việc được phân công.
– Tiếp đón người bệnh đến khám theo quy chế công tác phòng khám.
2. Yêu cầu
– Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa hoặc cử nhân đại học chuyên ngành.
– Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề phạm vi chuyên Chẩn đoán hình ảnh.
– Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm làm việc 01 năm tại vị trí tương đương.
– Có tinh thần trách nhiệm với công việc, tận tâm và yêu thích công việc.
– Thông thạo tin học văn phòng.
II. Bác sĩ Sản – Phụ khoa
1. Mô tả công việc
– Thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình chuyên môn của Phòng khám.
– Thực hiện tiếp đón người bệnh đến khám theo Quy chế của Phòng khám.
– Trực tiếp thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về thăm khám lâm sàng, làm các Xét nghiệm cần thiết, chẩn đoán bệnh, kê toa thuốc và chỉ định điều trị theo đúng quy chế khám chữa bệnh, quy chế hồ sơ bệnh án và quy chế sử dụng thuốc;
– Kê đơn cho khách hàng thực hiện theo đúng quy chế chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị. Theo dõi sát sao việc sử dụng thuốc cho người bệnh, phát hiện kịp thời những tác dụng phụ và mọi tai biến do dùng thuốc để xử lý kịp thời cho người bệnh.
– Thực hiện các thủ thuật về sản, phụ theo sự phân công của Trưởng phòng khám.
– Phối hợp tham gia hội chẩn, soạn thảo quy trình và lập phác đồ điều trị.
– Báo cáo nhanh chóng, kịp thời các tình huống phát sinh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh đến quản lý trực tiếp để chỉ đạo xử lý.
– Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của trưởng khoa và các báo cáo định kỳ theo quy định của Phòng khám (nếu có).
– Tham gia đào tạo theo yêu cầu.
2. Yêu cầu
– Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa hoặc cử nhân đại học chuyên ngành.
– Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề phạm vi chuyên Sản – Phụ khoa.
– Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm làm việc 01 năm tại vị trí tương đương.
– Có tinh thần trách nhiệm với công việc, tận tâm và yêu thích công việc.
– Thông thạo tin học văn phòng.
III. Kỹ thuật viên X-quang
1. Mô tả công việc
– Điều chỉnh và bảo trì thiết bị chụp X Quang.
– Chuẩn bị các thủ tục cho bệnh nhân trước khi chụp X Quang.
– Xác định vị trí chụp trên cơ thể bệnh nhân.
– Vận hành thiết bị để lấy hình ảnh chính xác.
– Chụp chính xác các bộ phận cần chuẩn đoán theo yêu cầu của Bác sĩ.
– Lưu giữ hồ sơ bệnh án.
– Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.
2. Yêu cầu
– Tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật viên X-Quang trở lên.
– Có kinh nghiệm làm việc 01 năm tại vị trí tương đương.
– Có chứng chỉ hành nghề kỹ thuật viên.
– Có tinh thần trách nhiệm với công việc, tận tâm và yêu thích công việc.
– Thông thạo tin học văn phòng.
IV. Chuyên viên Kế toán, Phòng khám đa khoa Âu Lạc
1. Mô tả công việc
– Thu tiền bệnh nhân và báo cáo số lượng khám hàng ngày, báo cáo quỹ.
– Tổng hợp báo cáo xuất nhập tồn thuốc, vật tư y tế của các phòng.
– Kiểm tra, đối chiếu, cập nhật dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lên cổng bảo hiểm quốc gia.
– Báo cáo bảo hiểm theo yêu cầu.
2. Yêu cầu
– Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán từ Trung cấp trở lên.
– Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, linh hoạt trong công việc.
– Ưu tiên ứng viên có hiểu biết, kinh nghiệm về kế toán trong lĩnh vực y tế, bảo hiểm y tế.
– Thông thạo tin học văn phòng.
E. TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
I. Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ
1. Mô tả công việc
– Quản lý trung tâm ngoại ngữ: phát triển chiến lược giáo dục; xây dựng kế hoạch, chương trình giảng dạy; tổ chức, giám sát hoạt động, đề xuất phương hướng giải quyết và phát triển trung tâm.
– Phát triển số lượng người học tại Trung tâm.
– Điều tiết, phân công lịch giảng dạy cho giáo viên trung tâm; Dự giờ, kiểm tra chất lượng đào tạo thường xuyên đảm bảo đạt chất lượng giảng dạy.
– Báo cáo số liệu, tình hình hoạt động của trung tâm với cấp trên và các phòng ban liên quan.
– Chịu trách nhiệm lĩnh vực được giao trước Giám đốc Trung tâm.
2. Yêu cầu
– Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (còn hiệu lực).
– Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, linh hoạt trong công việc.
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý, phát triển khách hàng tại các trung tâm ngoại ngữ.
– Thông thạo tin học văn phòng.
F. QUYỀN LỢI
– Mức lương: Hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực.
– Bảo hiểm: Hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ BHXH, BHTH, BHTN theo quy định của pháp luật.
– Nghỉ Lễ, nghỉ phép theo quy định của pháp luật.
– Lương thưởng Lễ, Tết, Teambuilding, Khám chữa bệnh định kỳ…
– Địa điểm làm việc: 146-148-150 An Dương Vương, An Cựu, thành phố Huế.
– Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
G. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
– Đơn xin việc.
– Sơ yếu lý lịch: có xác nhận của Địa phương.
– Giấy khám sức khỏe: có xác nhận của Cơ sở Y tế.
– Giấy CMND, Sổ hộ khẩu: có chứng thực.
– Văn bằng, Chứng chỉ: có chứng thực.
– Ghi chú: Không hoàn lại hồ sơ đối với ứng viên ứng tuyển không đạt.
H. TIẾP NHẬN HỒ SƠ
– Thời gian tiếp nhận: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/12/2020.
– Hồ sơ gửi về: Ms. Minh, có thể nộp trực tiếp tại Phòng Hành chính Nhân sự Công ty Âu Lạc (146 An Dương Vương) hoặc gửi qua email: [email protected].
– Điện thoại liên hệ Ms. Minh: (0234).3819496