ÂU LẠC – HUẾ tuyển dụng nhiều vị trí

Ngày đăng: 14-05-2021


A. Công ty TNHH ĐT&PT NNL Âu Lạc (02 vị trí)

I. Phó Trưởng phòng Hành chính Nhân sự (1 vị trí)
1. Mô tả công việc
– Tham mưu cho Ban Giám đốc các công tác quản trị nhân sự, hành chính, pháp chế.
– Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc xây dựng các quy định, quy trình, quy chế hoạt động liên quan đến công tác tổ chức nhân sự của Công ty.
– Tổ chức thực hiện và kiểm soát công tác tính lương, thưởng; tham mưu chính sách, chế độ phúc lợi, bảo hiểm xã hội…cho Cán bộ, nhân viên theo đúng quy định, chính sách của Công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành như:
+ Quy trình quản trị nhân sự từ tuyển dụng đến thử việc, ký HĐLĐ, đề bạt, bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển, chấm dứt HĐLĐ.
+ Quản lý thực hiện bảng lương hàng tháng.
+ Quản lý hồ sơ liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN.
+ Tổ chức thực hiện công tác đánh giá thi đua khen thưởng hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
– Kiểm duyệt các văn bản hành chính (công văn, quyết định, thông báo…) trước khi trình Ban Giám đốc ký duyệt, ban hành.
– Báo cáo định kỳ tháng, quý, năm các hoạt động của Phòng.
– Phối hợp với các Đơn vị, Phòng ban chức năng trong công tác tổ chức các lễ hội, sự kiện nội bộ của Công ty.
– Thực hiện các chỉ đạo khác và báo cáo công việc theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
2. Yêu cầu
– Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị nguồn nhân lực, Luật…
– Có các chứng chỉ về quản trị nhân sự, hành chính là một lợi thế.
– Hiểu biết công tác quản lý nhân sự và xây dựng đội ngũ, am hiểu pháp luật lao động.
– Kỹ năng giao tiếp, đàm phán. Chịu được áp lực công việc cao.
– Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, điều phối, kiểm soát công việc.
– Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên hồ sơ có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị giáo dục, khám chữa bệnh.
– Thông thạo tin học văn phòng.

II. Chuyên viên Hành chính Nhân sự (1 vị trí)
1. Mô tả công việc
– Công tác tuyển dụng:
+ Tìm kiếm hồ sơ nhân sự, lên lịch phỏng vấn, chuẩn bị hồ sơ cho các vị trí tuyển dụng.
+ Hoàn thiện thủ tục tiếp nhận nhân sự mới.
+ Soạn thảo các công văn, thông báo, quyết định…liên quan đến công tác tuyển dụng nhân sự.
– Công tác tiền lương, thưởng:
+ Tổng hợp báo cáo chấm công hàng tuần, hàng tháng.
+ Cập nhật các thông tin thay đổi nhân sự trong tháng phục vụ công tác tính lương.
+ Tính lương hàng tháng, tính thưởng cuối năm.
– Công tác nhân sự:
+ Quản lý hồ sơ người lao động.
+ Thực hiện các chế độ về BHXH.
+ Quản lý các loại hợp đồng (Thử việc, Hợp đồng lao động…).
+ Quản lý phép năm.
– Thực hiện các chỉ đạo khác và báo cáo công việc theo yêu cầu của Trưởng phòng.
2. Yêu cầu
– Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị nguồn nhân lực, Luật…
– Năm vững các quy định về quản lý lao động.
– Am hiểu các thủ tục của cơ quan bảo hiểm xã hội
– Có khả năng lập kế hoạch công việc và kiểm soát được tiến độ công việc cá nhân.
– Ưu tiên hồ sơ có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên.
– Thông thạo tin học văn phòng.

III. Chuyên viên IT
1. Mô tả công việc
– Nâng cấp, cài đặt mạng kết nối, mạng thiết bị phần cứng và phần mềm.
– Đề xuất và sắp lịch sửa chữa, bảo trì mạng LAN/WAN cho công ty.
– Quản trị hệ thống mạng nội bộ, Internet, hệ thống mạng server, hệ thống Wifi, hệ thống camera của công ty.
– Vận hành và theo dõi sát các hệ thống mạng LAN và hệ thống đường truyền Internet, đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt.
– Xử lý các sự cố về mạng, thiết bị công nghệ thông tin.
– Xử lý các sự cố máy tính và hỗ trợ người dùng.
– Đề xuất các phương án bảo trì, sửa chữa, nâng cấp hệ thống, thay đổi dịch vụ theo yêu cầu phát triển của công ty và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công việc.
– Lập kế hoạch và triển khai công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ/đột xuất máy tính, máy in, hệ thống mạng wifi, server, camera; sửa chữa nhỏ khi hư hỏng đối với máy tính, máy in.
– Thực hiện các công việc có liên quan đến IT, hỗ trợ người dùng, quản lý thiết bị khác theo yêu cầu của Trưởng phòng/Phó Trưởng phòng chuyên trách.
– Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng/Phó Trưởng phòng chuyên trách.
2. Yêu cầu
– Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Quản trị Mạng máy tính, Công nghệ thông tin, Lập trình viên…
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị giáo dục, khám chữa bệnh.
– Thông thạo tin học văn phòng.

B. các trang cược nhà nước – Huế (06 vị trí)

I. Trưởng phòng Công tác sinh viên và Hợp tác doanh nghiệp (01 vị trí)
1. Mô tả công việc
– Chịu trách nhiệm chính và cao nhất trước Ban Giám hiệu về mọi hoạt động của Phòng.
– Phụ trách chung, phân công nhiệm vụ, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, nhân viên trong phòng.
– Lập kế hoạch, triển khai có hiệu quả các công việc và hoạt động của phòng.
– Tổ chức các điều kiện học tập, sinh hoạt đảm bảo an toàn, an ninh trật tự xã hội cho sinh viên.
– Tổ chức các hoạt động: hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, thực tập, hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp, khảo sát tình trạng việc làm sau tốt nghiệp.
– Chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu Ban Giám hiệu kịp thời xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động công tác sinh viên, hợp tác doanh nghiệp, hướng nghiệp; tổ chức việc hướng dẫn, theo dõi thực hiện các văn bản này tại trường.
– Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài Trường để triển khai công tác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng như quản lý học sinh sinh viên, hợp tác doanh nghiệp, hướng nghiệp…
– Xây dựng kế hoạch, chủ trì triển khai tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục đạo đức, nhân cách của học viên; quản lý học viên.
– Xây dựng kế hoạch, chủ trì triển khai, phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp để tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng cho người học; tìm kiếm các gói hỗ trợ/tài trợ/học bổng cho người học.
– Xây dựng và tham mưu cho Ban điều hành chiến lược, các chương trình, đề án, dự án hướng nghiệp, hợp tác doanh nghiệp.
– Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu đến Ban Giám hiệu.
– Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Giám hiệu.
2. Yêu cầu
– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan như Truyền thông, Quan hệ công chúng, Báo chí, Hợp tác quốc tế…
– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm công tác truyền thông tại các công ty, hay công tác đoàn thể, công tác sinh viên tại các trường cao đẳng, đại học.
– Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng thiết lập các mối quan hệ tốt.
– Khả năng làm việc độc lập.
– Thành thạo tin học văn phòng.
– Chịu được áp lực cao trong công việc.

II. Giảng viên các ngành: Sư phạm Mầm non, ngành Kế toán, ngành Y (3 vị trí)
1. Mô tả công việc
– Thực hiện giảng dạy và hướng dẫn thực tế, thực hành, thực tập đúng chuyên môn theo kế hoạch được phân công;
– Viết giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập theo sự phân công của cấp quản lý;
– Thực hiện các công tác: đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên, biên soạn đề kiểm tra, đề thi, chấm bài kiểm tra, chấm bài thi; hướng dẫn sinh viên thực tập/thực hiện khóa luận tốt nghiệp theo sự phân công của Bộ môn, Khoa;
– Tham gia các hoạt động của Trường, Bộ môn/Khoa, công tác Đoàn thể…;
– Thực hiện các công việc khác và báo cáo theo sự phân công của Tổ trưởng tổ bộ môn/ Trưởng bộ môn/ Trưởng khoa, Ban Giám hiệu
2. Yêu cầu
– Tốt nghiệp chuyên ngành:
+ Đối với giảng viên ngành Sư phạm Mầm non: Đại học Sư phạm mầm non trở lên.
+ Đối với giảng viên ngành Kế toán: Đại học ngành Kế toán, Kiểm toán trở lên.
+ Đối với giảng viên ngành Y: các Bác sĩ đa khoa, chuyên khoa, ưu tiên các bác sĩ mới về hưu.
– Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, sư phạm dạy nghề.
– Năng động, nhiệt tình, sáng tạo, không ngại thử thách và áp lực trong công việc.
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học.

III. Thư ký khoa (02 vị trí)
1. Mô tả công việc
– Giúp việc cho Trưởng/ Phó khoa trong việc soạn thảo các văn bản, hợp đồng giảng dạy, mời giáo viên thỉnh giảng và lên thời khóa biểu giảng dạy;
– Theo dõi công tác giảng dạy của giáo viên và việc học của học sinh, sinh viên; các chương trình thi kết thúc học phần;
– Xác nhận giờ giảng của giáo viên, lập hợp đồng, dự toán thù lao giảng dạy cho giáo viên;
– Phục vụ công tác tổ chức thi, lên kế hoạch thi, sắp xếp giáo viên coi thi, nhận đề thi, viết túi đụng bài thi, nhận – giao đề thi, bài thi theo đúng quy định của Nhà trường;
– Giao bài thi cho giáo viên chấm thi và nhận lại bài, điểm thi và sắp xếp lưu giữ bài thi;
– Bảo quản hồ sơ, quản lý đề thi, điểm thi và các công văn, tài liệu khác của khoa;
– Lập báo các tổng kết năm học, báo cáo công tác tháng và kế hoạch tháng sau, báo cáo Quý và năm theo chỉ đạo của Trưởng/ Phó trưởng khoa;
– Sắp xếp các cuộc hẹn của khoa với khách/ học sinh, sinh viên, chuẩn bị những công việc liên quan cho các cuộc họp của khoa;
– Tổng hợp nhu cầu và đề xuất về văn phòng phẩm cho khoa, quản lý việc sử dụng và phân phối văn phòng phẩm sử dụng tại khoa theo định mức của Nhà trường;
– Trực văn phòng khoa, trả lời điện thoại, tiếp học sinh, sinh viên, giáo viên và ghi nhận thông tin, báo cáo cho Trưởng/ Phó trưởng khoa;
– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng/ Phó trưởng khoa.
2. Yêu cầu
– Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành có liên quan.
– Có khả năng lập kế hoạch công việc, nhanh nhẹn.
– Kỹ năng giao tiếp tốt.
– Năng động, nhiệt tình, sáng tạo, không ngại thử thách và áp lực trong công việc.
– Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các trường cao đẳng, đại học.

C. Phòng khám đa khoa Âu Lạc

I. Chuyên viên Hành chính tổng hợp (01 vị trí)
1. Mô tả công việc
– Giúp việc cho Trưởng phòng khám về công tác quản trị hành chính.
– Theo dõi báo cáo các công văn thông báo của các cơ quan liên quan: Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội, Sở khoa học công nghệ, công ty môi trường… để báo cáo Trưởng Phòng khám.
– Soạn thảo các văn bản hành chính trình Trưởng Phòng khám ký gửi hoặc ban hành.
– Làm báo cáo, thủ tục hành chính có liên quan với Sở Y tế: thay đổi bổ sung nhân sự, bổ sung dịch vụ kỹ thuật…
– Kiểm tra báo cáo xuất nhập tồn dịch vụ kỹ thuật của các phòng, vật tư y tế, văn phòng phẩm sử dụng trong phòng khám theo hàng tháng, hàng năm.
– Lập kế hoạch đề xuất vật tư, trang thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ cho công tác khám chữa bệnh được ổn định.
– Thường xuyên theo dõi lịch làm việc của Sở Y tế và bảo hiểm y tế trên Email công vụ để báo cáo với Trưởng phòng khám.
– Theo dõi kiểm tra phần mềm giám định bảo hiểm y tế xem có lỗi dịch vụ kỹ thuật hay thuốc và phơi khám chữa bệnh để báo cáo Trưởng Phòng khám có hướng xử lý kịp thời.
– Liên hệ với Bảo hiểm Y tế, Sở Y tế về các công việc được Trưởng Phòng khám phân công.
– Liên hệ Sở khoa học công nghệ đổi liều kế X quang và lấy kết liều kế theo đúng thời hạn 3 tháng 1 lần.
– Liên hệ công ty Môi trường ký hợp đồng rác thải y tế 1 năm/lần.
– Hỗ trợ Trưởng phòng khám rà soát, kiểm tra dữ liệu trong các báo cáo Tháng/ Quý/ Năm.
– Thực hiện các chỉ đạo và báo cáo công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng khám.
2. Yêu cầu
– Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành có liên quan.
– Có khả năng lập kế hoạch công việc và kiểm soát được tiến độ công việc cá nhân.
– Kỹ năng giao tiếp tốt.
– Năng động, nhiệt tình, sáng tạo, không ngại thử thách và áp lực trong công việc.
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, các ứng viên đã làm việc tại các bệnh viện, phòng khám.

D. Quyền lợi
– Mức lương: Cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
– Bảo hiểm: Hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ BHXH, BHTH, BHTN theo quy định của pháp luật.
– Nghỉ Lễ, nghỉ phép theo quy định của pháp luật.
– Lương thưởng tháng 13, Lễ, Tết, Teambuilding…
– Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

E. Hồ sơ dự tuyển
– Đơn xin việc.
– Sơ yếu lý lịch: có xác nhận của Địa phương.
– Giấy khám sức khỏe: có xác nhận của Cơ sở Y tế.
– Giấy CMND, Sổ hộ khẩu: có chứng thực.
– Văn bằng, Chứng chỉ: có chứng thực.
– Ghi chú: Không hoàn lại hồ sơ đối với ứng viên ứng tuyển không đạt.

F. Tiếp nhận hồ sơ
– Thời gian tiếp nhận: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/5/2021.
– Hồ sơ gửi về: Ms. Minh, có thể nộp trực tiếp tại Phòng Hành chính Nhân sự Công ty Âu Lạc (146 An Dương Vương) hoặc gửi qua email: [email protected].
– Điện thoại liên hệ Ms. Minh: (0234)3819496