Bài giảng Online

Ngày đăng: 19-03-2020


KHOA KINH TẾ – DU LỊCH – NGOẠI NGỮ

» Bánh DONUT (K12 – CBMA – A1, K12 – CBMA – A2 | Giáo viên Trần Thị Kim Hương)

» CNTT – Module 3: Xử lý văn bản cơ bản (K12 – TN – A1, K12 – TA – A1 | Giáo viên Lê Dử Thảo)

» Tiếng Nhật – Bài số 2: Minna No Nilhongo (K12 – TN – A1, K13 – TN – A2 | Giáo viên Nguyễn Lê Như Ý)


KHOA Y – DƯỢC

» Tổng ôn các dạng toán trong hóa phân tích (K13 – DS – A1, DS – B13, DS – B14, DS – B15 | ThS. Phạm Dược)

» Dược liệu chữa ho, hen (DS – B14, DS – B15 | Ds Nguyễn Thị Phụng)

» Thực hành quy trình kỹ thuật thay băng vết thương vô khuẩn (K13 – ĐI -A, K13 – ĐI – B1, K13 – YS – B1 | TTƯT Trần Thị Lợi)

» Theo dõi dấu hiệu sinh tồn (K13 – ĐI – A, K13 – ĐI – B1, K13 – YS – B1 | Gv Võ Thị Lâm Anh)

» Thuốc nhuận tràng (K13 – DS – A, DS – B14, DS – B15 | Gv Nguyễn Thị Thu Phương)

» Bệnh phân trắng lợn con (K12 – TY – A, K13 – TY – A, K13 – TY – B1 | ThS. Hoàng Thị Thu Hà)

» Hướng dẫn pha cồn (K12 – DS – A2, K12 – DS – A3, K12 – DS – A4, K13 – DS – A, DS – B13, DS – B14, DS – B15 | Ds Nguyễn Thị Kiều Oanh)