Thời khóa biểu

16/04/2020

Thời khóa biểu học online Khoa KT-DL-NN

* BỘ MÔN CHẾ BIẾN MÓN ĂN: K1-C9CBMA-A1 K1-CCBMA-A1 K13-CBMA-A1 K14-CBMA-A1 *BỘ MÔN NGOẠI NGỮ: K13-TA-A1 K13-TN-A1 K13-TN-A2 K13-TN-A3 K14-TA-A1 K14-TN-A1 *BỘ MÔN KTCN: K13-THUD-A1 K13-VMT-A1 K13-ÐDD-A1 *BỘ MÔN SƯ PHẠM : K13-MN-A1 K13-MN-B2 K13-MN-B3 K14-MN-A1 *BỘ MÔN KẾ TOÁN : K13-KT-B1

15/04/2020

Thời khóa biểu học online Khoa Y – Dược

* BỘ MÔN DƯỢC: K1-CDS-A1 K1-CDS-A2 K13-DS-A1 K14-DS-A1 K13-DS-B15 K5-CD-DS * BỘ MÔN THÚ Ý: K1-C9TY-A1 K1-CTY-A1 K1-CTY-A2 * BỘ MÔN Y: K1-CDI-A1 K1-CDI-A2 K14-DS-A1 K1-ÐH-ÐI LTCD K1-ÐH-ÐI LTTC

14/03/2020

Lịch học trên truyền hình TRT

Theo kế hoạch, lịch học lớp 12 bắt đầu phát sóng từ ngày 16/3/2020, lớp 9 từ ngày 23/3/2020 với thời lượng mỗi môn 2 tiết/tuần (riêng môn Tiếng Anh có 2 chương trình: 7 năm và 10 năm); mỗi tiết từ 30 – 35 phút. Thời gian 3 tiết…

19/04/2019

Thời khóa biểu Ngành Sư Phạm Mầm Non

ĐẠI HỌC K1-DH-GDMN-TCLTDH K1-DH-GDMN-CDLTDH CAO ĐẲNG K1-CD-GDMN TRUNG CẤP K12-MN-A1 K13-MN-A1 K13-MN-B2 K13-MN-B3 K14-MN-A1 SƠ CẤP TKB LỚP SƠ CẤP CBMA K1.2020

08/04/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 08/04/2019 đến ngày 14/04/2019

Trường trung cấp Âu lạc huế các trang cược nhà nước Thời khóa biểu các lớp từ ngày 08/04/2019 đến ngày 14/04/2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp VB2 YS Thời khóa biểu lớp BÁNH nhí Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng K3 Thời khóa biểu lớp Dược B9 Thời…

30/03/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 01.04.2019 đến ngày 07.04.2019

Trường trung cấp Âu lạc Huế thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 01.04.2019 đến ngày 07.04.2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng K3 Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược K3 Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược K4 mạnh tý Thời khóa biểu…