Điểm thi hết môn

23/11/2020

Bảng điểm môn Pháp luật Khóa 13 các ngành Thú Y, Điều dưỡng, KT CBMA, Dược, Mầm non, Điện dân dụng, Điện lạnh, Tin học ứng dụng, Vẽ mỹ thuật, Tiếng anh LTNHKS, Tiếng nhật.

Điểm môn Pháp luật lớp K13-ĐI-A1 Điểm môn Pháp luật lớp K13-TY-A Điểm môn Pháp luật lớp K13-CBMA-A1 Điểm môn Pháp luật lớp K13-DS-A1 Điểm môn Pháp luật lớp K13-MN-A1 Điểm môn Pháp luật lớp K13-ĐDD-A1 Điểm môn Pháp luật lớp K13-ĐL-A1 Điểm môn Pháp luật lớp K13-THUD-A1 Điểm môn…