Kết quả học tập

16/04/2020

Quyết định công nhận HS tốt nghiệp, Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp & Bảng điểm toàn khóa học sinh đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp lớp K12-DS-B11, K12-DS-B12

  QĐ công nhận học sinh tốt nghiệp Trung cấp hệ chính quy – Khóa 12 (2018-2020) Danh sách học sinh K12-DS-B11, K12-DS-B12 được công nhận tốt nghiệp Bảng điểm toàn khóa học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp K12-DS-B12 Bảng điểm toàn khóa học sinh đủ điều kiện tốt…