Lịch Thi

24/06/2018

Số báo danh và lịch thi Tốt nghiệp Khoá 10

Danh sách thi thực hành K10-CBMA Danh sách thi thực hành K10-DS Danh sách thi thực hành K10-MN Danh sách thi thực hành K10-YS Danh sách thi Tốt nghiệp Khoá 10 Lịch thi Tốt nghiệp Chính trị và Lý thuyết tổng hợp Khoá 10 Lịch thi Tốt nghiệp Thực hành…

02/04/2018

Điểm toàn khoá và Danh sách dự thi Tốt nghiệp lớp DS-B6

Hội đồng thi Tốt nghiệp năm 2018 trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Điểm toàn khoá và Danh sách dự thi Tốt nghiệp lớp DS-B6 như sau: Điểm Khóa học 2015-2017 DS-B6 lần 1 Điểm Khóa học 2015-2017 DS-B6 lần 2 Điểm Toàn khoá DS-B6 SBD và phòng thi…

21/09/2017

Lịch thi Khoá 10 lần 2

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo lịch thi các lớp Khoá 10 lần 2 như sau:

06/07/2017

Danh sách và thời gian thi tốt nghiệp TCCN-TCN Khóa 9

1. Danh sách học sinh dự thi tốt nghiệp Khóa 9 – Hệ TCCN-TCN (Ngành: Dược sĩ, Y sĩ, Điều dưỡng, Chế biến món ăn) 2. Danh sách học sinh dự thi tốt nghiệp Khóa 9 – Hệ TCCN (Ngành Thú y) 3. Danh sách và thời gian thi tốt nghiệp…

06/07/2017

Lịch thi tốt nghiệp TCCN và TCN Khóa 9

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Lịch thi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp và Trung cấp nghề Khóa 9 như sau: 1. Lịch thi Tốt nghiệp TCCN Khóa 9 lớp Dược sĩ B4 2. Lịch thi Tốt nghiệp TCNN Khóa 9 môn Chính trị – Lý thuyết tổng hợp…