Vẽ thiết kế mỹ thuật có sự trợ giúp bằng máy tính

Ngày đăng: 04-12-2018


Tên ngành, nghề: VẼ THIẾT KẾ MỸ THUẬT CÓ SỰ TRỢ GIÚP BẰNG MÁY TÍNH

Mã ngành, nghề: 5480212

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 1-2 năm

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG: VẼ THIẾT KẾ MT CÓ SỰ TRỢ GIÚP BẰNG MÁY TÍNH

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

a) Về kiến thức:

– Trình bày nội dung cơ bản về máy tính điện tử, mang máy tính, một số thiết bị kỹ thuật số, trang thiết bị mạng, về Web, Internet và các bước thiết kế mỹ thuật có trợ giúp của máy tính.

– Áp dụng được những kiến thức cơ sở ,chuyên môn đã học để thiết kế, trang trí và sử dụng một số phần mềm để giải quyết các bài toán thiết kế mỹ thuật ứng dụng có trợ giúp của máy tính trong lĩnh vực mỹ thuật và các hoạt động khác của đơn vị

Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

b) Về kỹ năng:

– Chế bản điện tử các ấn phẩm

– Sử dụng được một số phần mềm thiết kế đồ họa,phần mềm kỹ thuật;

– Thiết kế, xử lý và vẽ mỹ thuật được trên máy tính

– Sử dụng thiết bị có cắt chữ vi tính,thiết bị xử lý ảnh kỹ thuật số, thiết kế mỹ thuật,giao diện Web; có khả năng khắc phục sự cố đơn giản về phần cứng và phần mềm máy tính; khai thác mạng

c) Về thái độ:

– Có phẩm chất đạo đức tốt,lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật tốt, tác phong công nghiệp, có sức khỏe để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

– Hình thành cho học sinh tính cần cù, chịu khó,tỉ mỉ,khéo léo trong nghề nghiệp, tận tình với công việc

– Hình thành và rèn luyện cho người học tính thẩm mỹ khoa học trong vẽ thiết kế mỹ thuật trên máy tính.

II. CƠ HỘI VIỆC LÀM

– Có khả năng khai thác, vận hành các hệ thống máy tính, quản trị mạng, khai thác các phần mềm phục vụ hoạt động tại các cơ quan doanh nghiệp.

– Làm nhân viên nghiệp vụ tại các cơ quan, doanh nghiệp về lập trình phần mềm ứng dụng, bảo trì, quản trị mạng, thiết kế website, đồ họa, quảng cáo, in ấn, . . .

– Đủ năng lực quản lý, điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ về thiết kế quảng cáo, đồ họa, có năng lực tham gia lập, quản lý, tổ chức thực hiện các dự án trang thiết bị,…