Cơ khí gò, hàn

Ngày đăng: 13-06-2022


Tên nghề: CƠ KHÍ GÒ, HÀN

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: Có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 04

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Kiến thức:

+ Vận dụng được kiến thức về vẽ kỹ thuật, dung sai, đo lường và vật liệu cơ khí để đảm bảo đủ cơ sở tiếp thu lý thuyết và hình thành kỹ năng nghề nghiệp;

+ Trình bày được quy trình công nghệ hàn Hàn điện hồ quang;

+ Trình bày được quy trình công nghệ  gò một số chi tiết đơn giản;

+ Tổ chức được quá trình sản xuất đảm bảo công tác an toàn lao động và tổ chức sản xuất;

– Kỹ năng:

+ Vận hành thành thạo các thiết bị hàn điện hồ quang, hàn khí và gò chi tiết;

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị hàn điện hồ quang, hàn khí và gò chi tiết;

+ Vận hành thành thạo các thiết bị dụng cụ để gò một số chi tiết đơn giản;

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị dụng cụ để gò một số chi tiết đơn giản;

+ Phát hiện được sự cố, kiểm tra và sửa chữa được các hư hỏng đơn giản của các dụng cụ và trang thiết bị hàn điện hồ quang, hàn khí và gò;

+ Hàn thành thạo các kết cấu hàn không phức tạp ở tất cả các vị trí hàn với phương pháp hàn hồ quang tay. Mối hàn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

+ Gò được một số chi tiết đơn giản đảm bảo yêu cầu;

+ Phân tích, đánh giá, kiểm tra chất lượng bề mặt mối hàn và có phương pháp phòng ngừa  khuyết tật bề mặt đối với từng loại mối hàn;

+ Phát hiện và sửa chữa được một số sai hỏng trong quá trình gia công chi tiết bằng gò;

– Thái độ:

+ Yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật;

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác, kiên trì đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

II. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sau khi học xong, học sinh có khả năng làm được các công việc về gò, hàn trong các cơ quan xí nghiệp với các loại máy hàn hồ quang tay và dạng mối hàn cơ bản; gò được các chi tiết không phức tạp để đảm bảo sửa chữa và chế tạo mới được các chi tiết đơn giản của nghề gò hàn. Học sinh có thể tự mình mở xưởng gò hàn để sửa chữa chế tạo các chi tiết gia dụng liên quan tới nghề gò hàn.