Kế toán máy

Ngày đăng: 13-06-2022


Tên nghề: KẾ TOÁN MÁY

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: Có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 05

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức:

– Trang bị cho người học kiến thức về kế toán, trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao.

– Trang bị cho người học kiến thức tin học trong công tác kế toán.

– Trang bị cho người học hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn.

– Cập nhật được các chế độ, chuẩn mực kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp.

2. Kỹ năng:

– Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán.

– Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.

– Lập được báo cáo tài chính và báo cáo của doanh nghiệp.

– Sử dụng được phần mềm kế toán máy

3. Thái độ:

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ học tập và rèn luyện nghiêm túc.

+ Có tinh thần trách nhiệm với công việc

II. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo sơ cấp nghề Kế toán máy, học sinh có thể làm việc tại các doanh nghiệp, sử dụng được các kỹ năng đã học để phục vụ tốt cho công việc chuyên môn của mình, có thể học tiếp tục ở bậc cao hơn.