Kỹ thuật pha chế đồ uống (bartender)

Ngày đăng: 13-06-2022


Tên nghề: KỸ THUẬT PHA CHẾ ĐỒ UỐNG (Bartender)

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: Có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 04

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức:

– Trình bày được vai trò, nhiệm vụ của bộ phận Pha chế đồ uống trong hoạt động của quầy bar độc lập, nhà hàng, khách sạn;

– Liệt kê được các vị trí công việc trong bộ phận Pha chế đồ uống;

– Mô tả được vai trò, nhiệm vụ của nhân viên phục vụ Pha chế đồ uống;

– Mô tả được các quy trình nghiệp vụ cơ bản trong bộ phận Pha chế đồ uống;

– Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ sử dụng tại bộ phận Pha chế đồ uống và công dụng của chúng;

2. Kỹ năng:

– Giao tiếp được với khách hàng bằng tiếng Việt và Anh, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại bộ phận Pha chế đồ uống;

– Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị, dụng cụ quầy bar;

– Sắp xếp được các trang thiết bị, dụng cụ quầy bar một cách hợp lý, gọn gàng, thuận tiện và an toàn cho công việc;

3. Thái độ:

Yêu nghề, gắn bó với nghề nghiệp; nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ, quy chế, quy định của doanh nghiệp, công ty nơi đang công tác; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc;

II. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật pha chế đồ uống (bartender), sinh viên sẽ làm việc ở các vị trí công việc khác nhau tại bộ phận pha chế đồ uống trong khách sạn, nhà hàng và các quầy bar như: Nhân viên pha chế, nhân viên phục vụ rượu…