Kỹ thuật phục vụ bàn bar

Ngày đăng: 13-06-2022


Tên nghề: KỸ THUẬT PHỤC VỤ BÀN BAR

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: Có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 04

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Học viên sau khi học xong chương trình Kỹ thuật phục vụ bàn bar phải đạt được những kiến thức và kỹ năng sau:

1. Kiến thức:

– Học viên phải hiểu được tầm quan trọng của ngành du lịch, đặc biệt là ngành du lịch khách sạn.

– Học viên phải hiểu được việc duy trì tiêu chuẩn vệ sinh để không chỉ đảm bảo môi trường mà còn thu hút thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch.

2. Kỹ năng:

– Học viên phải nắm được các kiến thức kỹ năng cơ bản về phương thức phục vụ trong nhà hàng.

– Biết cách pha chế và phục vụ đồ uống trong nhà hàng.

3. Thái độ:

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ học tập và rèn luyện nghiêm túc.

+ Có tinh thần trách nhiệm với công việc

II. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Kỹ thuật phục vụ bàn bar trình độ sơ cấp, học sinh có thể trực tiếp làm việc tại các nhà hàng khách sạn, các nhà hàng khác hoặc mở các quầy hàng giải khát tư nhân nhằm giải quyết việc làm.