Kỹ thuật sửa chữa máy tính phần cứng

Ngày đăng: 13-06-2022


Tên nghề: KỸ THUẬT SỬA CHỮA MÁY TÍNH PHẦN CỨNG

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: Có sức khỏe, trình độ học vấn: Đã tốt nghiệp THCS trở lên hoặc tương đương.

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 5

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức:

– Có kiến thức cơ bản về soạn thảo văn bản;

– Có kiến thức cơ bản về cài đặt các phần mềm ứng dụng;

– Trình bày được kiến thức cơ bản về mạng;

– Nhận biết được tương đối về cấu trúc máy tính;

– Nhận biết được tương đối về tính năng của các thiết bị tin học;

– Có đủ kiến thức khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy vi tính;

– Có khả năng phân tích, đánh giá và đ­ưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong hệ thống máy vi tính.

2. Kỹ năng:

– Thực hiện lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy vi tính, thiết bị tin học

– Sửa chữa, bảo dưỡng các thành phần và thiết bị ngoại vi của hệ thống máy vi tính.

– Tìm kiếm và giao tiếp thu thập được các thông tin về sản phẩm thị trường và khách hàng

– Lắp đặt hoàn thiện được một phòng máy hoạt động tốt

– Lắp đặt được mạng cục bộ cơ bản.

3. Thái độ:

– Ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong, luôn vươn lên và tự hoàn thiện.

– Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.

– Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức với cộng đồng và xã hội.

II. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Người làm nghề “Kỹ thuật sửa chữa máy tính phần cứng” được bố trí làm việc tại các phòng kỹ thuật, bộ phận bảo trì trong các công ty, xí nghiệp, trường học, bệnh viện hoặc các phòng chuyên môn trong các công ty, cửa hàng cung cấp các dịch vụ về máy tính.