Nghiệp vụ lễ tân

Ngày đăng: 13-06-2022


Tên nghề: NGHIỆP VỤ LỄ TÂN

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: Có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 05

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức:

Học sinh sau khi hoàn thành chương trình sơ cấp chuyên ngành Nghiệp vụ lễ tân được trang bị những kiến thức cơ bản về:

+ Về quy trình nghiệp vụ lễ tân (đặt buồng, đăng ký khách sạn, tiếp khách, phục vụ khách, thanh toán, giải quyết phàn nàn…) và mối quan hệ của bộ phận lễ tân với các bộ phận khác trong cơ sở lưu trú du lịch.

+  Về tổng quan du lịch, tâm lý khách du lịch, kỹ năng giao tiếp, biết hơn về nghiệp vụ buồng, bàn…

+ Ý nghĩa, tầm quan trọng của thông tin trong tuyên truyền quảng bá, tiếp thị, phân tích thông tin nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh bán các dịch vụ trong cơ sở lưu trú.

2. Kỹ năng:

+ Có khả năng đảm nhiệm vị trí của nhân viên lễ tân trong cơ sở lưu trú du lịch, nhân viên lễ tân văn phòng.

+ Có khả năng thực hiện quy trình nghiệp vụ lễ tân (đặt buồng, đăng ký khách sạn, phục vụ khách, thanh toán, giải quyết phàn nàn…) thuần thục; xác định giá bán, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, tổ chức điều hành một ca làm việc, xử lý tình huống nghiệp vụ cơ bản trong lễ tân, đón tiếp khách.

3. Thái độ:

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ học tập và rèn luyện nghiêm túc.

+ Có tinh thần trách nhiệm với công việc

II. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Nghiệp vụ lễ tân trình độ sơ cấp, học sinh có thể trực tiếp làm việc với chức năng là nhân viên lễ tân, tiếp đón trong các khách sạn, nhà nghỉ.