Tin học văn phòng

Ngày đăng: 13-06-2022


Tên nghề: TIN HỌC VĂN PHÒNG

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: Có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 05

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức:

– Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính, mạng máy tính, hệ điều hành Windows;

– Nắm được các kỹ năng cơ bản cũng như nâng cao của chương trình soạn thảo Microsoft Word;

– Nắm được các kỹ năng cơ bản của các chương trình: Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Internet và các ứng dụng của Internet…;

– Tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.

2. Kỹ năng:

– Soạn thảo được các văn bản Word theo yêu cầu công việc;

– Sử dụng Microsoft Excel để tính toán được các bài toán đơn giản: tính lương, chấm công,…;

– Sử dụng được chương trình Microsoft PowerPoint để tạo lập các bài thuyết trình phục vụ công việc chuyên môn;

– Biết sử dụng Internet và các ứng dụng trên mạng Internet;

– Biết trình bày món ăn có nghệ thuật.

3. Thái độ:

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ học tập và rèn luyện nghiêm túc.

+ Có tinh thần trách nhiệm với công việc

II. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo nghề Tin học văn phòng trình độ sơ cấp, học sinh có thể làm việc tại các doanh nghiệp có ứng dụng tin học văn phòng, sử dụng được các kỹ năng đã học để phục vụ tốt cho công việc chuyên môn của mình, có thể học tiếp tục ở bậc cao hơn.