Kế toán doanh nghiệp

Ngày đăng: 28-11-2018


Tên ngành, nghề: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Mã ngành, nghề: 5340302

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 1-2 năm

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

1. Mục tiêu chung:

Đào tạo kế toán viên có kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác kế toán trình độ trung cấp chuyên nghiệp để đảm nhận được nhiệm vụ tại các cơ sở kinh doanh, nhà máy, công ty, xí nghiệp; trực tiếp tham gia tác nghiệp công tác kế toán và nghiệp vụ kế toán cụ thể, nắm vững các quy trình và phương pháp hạch toán kế toán để vận dụng vào điều kiện thực tế tại mỗi doanh nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Về kiến thức:

– Trình bày được những nội dung chung cơ bản về lý thuyết kế toán, lý thuyết tài chính, lý thuyết thống kê, luật kinh tế, thuế, kiểm toán;

– Trình bày được quy trình làm việc, các nguyên tắc tổ chức bộ máy, các phần hành kế toán theo nhiều hình thức ghi sổ khác nhau cũng như các chế độ kế toán hiện hành nhằm áp dụng vào điều kiện thực tế của từng đơn vị một cách hợp lý.

b) Về kỹ năng:

– Vận hành và áp dụng được các quy định, thông tư hướng dẫn cũng như các chính sách tài chính kế toán, chính sách thuế hiện hành vào thực tế tác nghiệp của đơn vị đang công tác.

– Lựa chọn được quy trình tác nghiệp, tổ chức được công tác kế toán đảm bảo được tiến độ làm việc và hoàn thành theo kế hoạch đề ra vào thời điểm kết thúc năm tài chính.

– Lập được kế hoạch, kiểm tra, rà soát, phát hiện được những sai sót của chứng từ kế toán và sổ sách kế toán đồng thời tiến hành tham khảo các tài liệu hướng dẫn nhằm từng bước thực hiện công việc một cách khoa học và đạt hiệu quả cao.

– Sử dụng thành thạo các phần hành kế toán trên phần mềm kế toán, ứng dụng tin học vào việc quản lý hệ thống chứng từ sổ sách kế toán, đảm bảo tính khoa học và chính xác cao.

– Có tối thiểu trình độ A ngoại ngữ và tin học để phục vụ cho công tác chuyên môn.

c) Tác phong, thái độ nghề nghiệp:

Có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ tay nghề, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác nhằm đạt được hiệu quả công việc, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở kinh doanh hay bất cứ đơn vị nào đã tiếp nhận vào công tác. Đồng thời giúp cho học sinh có khả năng tiếp tục học nâng cao trình độ chuyên môn sau này, nhằm tạo điều kiện phát triển toàn diện cho học sinh.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Làm kế toán tại các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh.