Kinh doanh thương mại và dịch vụ

Ngày đăng: 28-11-2018


Tên ngành, nghề: KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

Mã ngành, nghề: 5340101

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 1-2 năm

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG: KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

1. Mục tiêu chung:

Đào tạo nhân viên kinh doanh thương mại và dịch vụ có kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác kinh doanh thương mại để đảm nhận được nhiệm vụ tại các cơ sở kinh doanh, nhà máy, công ty, xí nghiệp; trực tiếp tham gia tác nghiệp công tác kinh doanh, nắm vững các quy trình và phương pháp để vận dụng vào điều kiện thực tế tại mỗi doanh nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Về kiến thức:

– Trình bày được những nội dung chung cơ bản về kinh doanh thương mại và dịch vụ.

– Áp dụng các nguyên tắc và nghiệp vụ kinh doanh thương mại vào thực tiễn công việc tại doanh nghiệp.

– Thực hiện ứng dụng các mô hình quản lý kinh doanh thương mại và dịch vụ vào từng loại hình doanh nghiệp cụ thể.

b) Về kỹ năng:

Có kỹ năng vận dụng những kiến thức được đào tạo vào các dịch vụ, phục vụ khách hàng.

– Có kỹ năng thành thạo các nghiệp vụ kinh doanh, thương mại về mua bán hàng hóa, các sản phẩm sản xuất.

 – Có khả năng tạo lập và quản trị một cửa hàng mua bán kinh doanh mới với quy mô vừa và nhỏ.

– Có kỹ năng thành thạo nghiệp cụ kinh doanh thương mại, biết thu thập tổng hợp và phân tích các dữ liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu, nhập tồn để phục vụ việc khai thác thực hành trên máy tính về quá trình kinh doanh và dịch vụ, có kế hoạch chiến lược kinh doanh và đề xuất những giải pháp cũng như kiến nghị cho doanh nghiệp một cách khả thi.

c) Về thái độ:

– Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, biết làm việc tập thể theo nhóm, theo dự án, say mê khoa học và luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn.

– Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý thức về những vấn đề đương đại, hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường, xã hội toàn cầu và trong bối cảnh riêng của đất nước.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Làm việc tại các cơ sở kinh doanh, nhà máy, công ty, xí nghiệp; trực tiếp tham gia tác nghiệp công tác kinh doanh.