Nghiệp vụ lễ tân

Ngày đăng: 28-11-2018


Tên ngành, nghề: NGHIỆP VỤ LỄ TÂN

Mã ngành, nghề: 5810203

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 1-2 năm

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG: NGHIỆP VỤ LỄ TÂN

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Về kiến thức:

+ Được trang bị về quy trình nghiệp vụ  lễ  tân  (đặt buồng, đăng ký khách sạn, tiếp khách, phục vụ khách, thanh toán, giải quyết phàn nàn…) và mối quan hệ của bộ phận lễ tân với các bộ phận khác trong cơ sở lưu trú du lịch.

+ Ý nghĩa,  tầm quan  trọng của  thông  tin  trong  tuyên  truyền quảng bá, tiếp thị, phân tích thông tin nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh bán các dịch vụ trong cơ sở lưu trú.

2. Về kỹ năng:

+ Có  khả  năng  thực  hiện  quy  trình  nghiệp  vụ  lễ  tân  (đặt  buồng, đăng ký khách sạn, phục vụ khách, thanh toán, giải quyết phàn nàn…) thuần thục; xác định giá bán, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, tổ chức điều hành một ca làm việc, xử lý tình huống nghiệp vụ cơ bản trong lễ tân, đón tiếp khách.

+ Có  khả  năng  giao  tiếp  bằng  ngoại  ngữ  trong  phạm  vi  giao  tiếp  thông thường và theo yêu cầu ở vị trí công việc.

3. Về thái độ:

Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có kỹ năng lao  động  nghề  nghiệp,  sống  lành mạnh,  phù  hợp  với  phong  tục  tập  quán, truyền thống văn hoá dân tộc và địa phương trong từng giai đoạn lịch sử.

II. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Có khả năng đảm nhiệm vị trí của nhân viên lễ tân trong cơ sở lưu trú du lịch, nhân viên lễ tân văn phòng.