Điện dân dụng

Ngày đăng: 28-11-2018


Tên ngành, nghề: ĐIỆN DÂN DỤNG      

Mã ngành, nghề: 5520226

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 1-2 năm

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG: ĐIỆN DÂN DỤNG

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung:

Đào tạo Kỹ thuật viên Điện dân dụng trình độ trung cấp có kiến thức khoa học cơ bản, có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ đúng đắn, có lương tâm nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao và tác phong thận trọng, chính xác; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện dân dụng và thiết bị điện gia dụng.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Về kiến thức

– Trình bày được khái niệm cơ bản, công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại thiết bị điện sử dụng trong nghề Điện dân dụng;

– Hiểu được cách đọc các bản vẽ thiết kế của nghề điện dân dụng;

– Vận dụng được các nguyên tắc trong lắp đặt phụ tải cho một căn hộ;

– Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn để giải thích các tình huống trong lĩnh vực điện dân dụng;

b) Về kỹ năng

– Lắp đặt được hệ thống điện cho căn hộ đúng yêu cầu kỹ thuật;

– Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành được các thiết bị điện dân dụng đảm

bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn;

– Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo, kiểm tra điện và phát hiện kịp thời các

sự cố về điện;

– Đọc được bản vẽ sơ đồ thiết kế điện dân dụng đơn giản;

– Tự học tập nâng cao trình độ theo đúng chuyên ngành;

– Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm;

– Hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho thợ bậc thấp.

c) Về thái độ

– Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm

việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

–  Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

– Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của

công việc.

II. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp học sinh sẽ:

– Trực tiếp tham gia lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện dân dụng và thiết bị điện gia dụng;

– Làm việc trong các công ty xây lắp điện.