Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Ngày đăng: 28-11-2018


Tên ngành, nghề: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH      

Mã ngành, nghề: 5480102

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 1-2 năm

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung:

Đào tạo Kỹ thuật viên Công nghệ thông tin trình độ trung cấp có kiến thức khoa học cơ bản, có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ đúng đắn, có lương tâm nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao và tác phong thận trọng, chính xác; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Về kiến thức

– Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính, điện tử máy tính, mạng máy tính;

– Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thành phần trong hệ thống máy tính;

– Đọc và hiểu các thông số kỹ thuật của các thành phần phần cứng máy tính;

– Mô tả được việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy tính, kể cả các thiết bị ngoại vi;

– Mô tả được việc tháo lắp, cài đặt, sửa chữa, và bảo trì máy tính xách tay;

– Tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.

b) Về kỹ năng

– Lắp đặt hệ thống máy tính và các thành phần, thiết bị ngoại vi;

– Lắp ráp, cài đặt, cấu hình hệ điều hành và các ứng dụng phần mềm;

– Chẩn đoán, sửa chữa máy tính và các thành phần, thiết bị ngoại vi;

– Chẩn đoán và xử lý các sự cố phần mềm máy tính;

– Bảo dưỡng hệ thống máy tính;

– Quản lý được mạng LAN nhỏ.

c) Về thái độ

– Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm

việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

– Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

– Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của

công việc.

– Hiểu  rõ  vai  trò,  vị  trí,  nhiệm  vụ  của  người  kỹ  thuật  viên  trong  sự  nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước; trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới, nhằm mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

II. CƠ HỘI VIỆC LÀM

– Làm việc tại các doanh nghiệp có trang bị hệ thống máy tính, các thiết bị văn phòng; các tòa nhà có trang bị hệ thống máy tính; các công ty chuyên kinh doanh máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin, hãng sản xuất, bảo trì máy tính, thiết bị, linh kiện máy tính;

– Làm  việc  tại  các  trường  học  ở  vị  trí  phòng  thực  hành,  xưởng  thực tập,  dạy học cho các đối tượng có bậc nghề thấp hơn;

– Có thể học tiếp tục ở bậc cao đẳng, đại học;

– Tự mở doanh nghiệp.