Tin học ứng dụng

Ngày đăng: 28-11-2018


Tên ngành, nghề: TIN HỌC ỨNG DỤNG

Mã ngành, nghề: 5480205

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 1-2 năm

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG: TIN HỌC ỨNG DỤNG

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

a) Về kiến thức:

– Trình bày được những nội dung cơ bản về lập trình, giải thuật, cơ sở dữ liệu; Về phát triển ứng dựng phần mềm, website; Về quản trị mạng, quản trị cơ sở dữ liệu.

– Sử dụng những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để phát triển các ứng dụng quản lý, ứng dụng website; Thiết kế, triển khai và bảo trì hệ thống mạng, hệ thống cơ sở dữ liệu.

b) Về kỹ năng:

– Có khả năng tham gia triển khai các ứng dụng phần mềm, website và phát triển các ứng dụng phần mềm, website.

– Có khả năng chỉ đạo từng phần hoặc toàn bộ (ở quy mô nhỏ) về công tác kỹ thuật nghiệp vụ từ khâu chuẩn bị triển khai dự án phần mềm, website đến nghiệm thu, bảo trì; Áp dụng kiến thức quản trị hệ thống mạng, cơ sở dữ liệu vào thực tế.

– Có thể làm và điều hành công việc của một tổ trưởng, đội trưởng quản trị hệ thống mạng và dữ liệu.

c) Về thái độ:

– Có đức tính trung thực trong hoạt động nghề nghiệp, có ý thức tôn trọng pháp luật, nắm vững chủ trương chính sách và các quy định liên quan của nhà nước trong quan hệ đời sống xã hội chung và trong quan hệ công tác.

– Có khả năng làm việc hiệu quả theo nhóm và sẵn sàng phối hợp chuyên môn nghiệp vụ với đồng nghiệp.

– Cần cù, vượt khó và có mong muốn góp sức để cải tiến và sáng tạo trong nghề nghiệp.

– Có ý thức học hỏi vươn lên, áp dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm tăng cường năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế.

II. CƠ HỘI VIỆC LÀM

– Có khả năng khai thác, vận hành các hệ thống máy tính, quản trị mạng, khai thác các phần mềm phục vụ hoạt động tại các cơ quan doanh nghiệp.

– Làm nhân viên nghiệp vụ tại các cơ quan, doanh nghiệp về lập trình phần mềm ứng dụng, bảo trì, quản trị mạng, thiết kế website, đồ họa, quảng cáo, in ấn, . . .

– Đủ năng lực quản lý, điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ về thiết kế quảng cáo, đồ họa, có năng lực tham gia lập, quản lý, tổ chức thực hiện các dự án trang thiết bị,…