Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Ngày đăng: 28-11-2018


Tên ngành, nghề: VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH  

Mã ngành, nghề: 5520255

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 1-2 năm

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG: VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung:

Đào tạo Kỹ thuật viên Điện lạnh trình độ trung cấp có kiến thức khoa học cơ bản, có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ đúng đắn, có lương tâm nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao và tác phong thận trọng, chính xác; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực kỹ thuật điện lạnh.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Về kiến thức

– Nắm được đặc điểm kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện, lạnh, các thiết bị điện tử cơ bản trong các hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí thông dụng.

– Nắm được đặc điểm, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí thông dụng.

– Nắm được phương pháp vận hành, bảo dưỡng, lắp đặt sửa chữa, kiểm tra, thay thế thiết bị trong các hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí thông dụng.

– Nắm được tình hình chuyên ngành máy lạnh và điều hoà không khí trong thực tiễn và tương lai gần.

– Có khả năng bố trí nơi làm việc khoa học, an toàn.

b) Về kỹ năng

– Thực  hiện  được  quy  trình:  lắp  đặt,  vận  hành  các  hệ  thống  máy  lạnh  công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

– Thực hiện được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí trung tâm, cục bộ an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

–  Thực  hiện  được  quy  trình:  bảo  trì,  bảo  dưỡng  các hệ  thống  lạnh  an  toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

– Sửa chữa được các hư hỏng thông thường về điện, lạnh trong các hệ thống lạnh;

– Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị chính trong nghề;

– Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc.

c) Về thái độ

– Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm

việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

– Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

– Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của

công việc.

– Hiểu  rõ  vai  trò,  vị  trí,  nhiệm  vụ  của  người  kỹ  thuật  viên  trong  sự  nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước; trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới, nhằm mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

II. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Người có bằng tốt nghiệp trung cấp “Vận hành và sửa chữa thiết bị lạnh” thường được bố trí  làm  việc  ở  các  cơ  sở, các công  ty  dịch  vụ,  siêu thị,  các nhà  máy  bia,  chế  biến sữa, bảo quản thủy hải sản; các nhà máy chế tạo thiết bị máy lạnh, điều hòa không khí; các công ty, tập đoàn thi công lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí. Ngoài ra, nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể được đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo.