Đăng ký xét tuyển Online

Ngày đăng: 08-07-2019


CHỌN TRƯỜNG BẠN MUỐN ĐĂNG KÝ

 

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TRUNG CẤP & CÁC HỆ KHÁC ĐẠI HỌC VĂN HIẾN TẠI HUẾ ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

TẢI ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Đơn đăng ký xét tuyển Cao đẳng/Trung cấp Âu Lạc – Huế

Đơn đăng ký xét tuyển Đại học Văn Hiến tại Huế

Đơn đăng ký dự thi Liên thông, VB2 Đại học Văn Hiến tại Huế

Đơn đăng ký xét tuyển Đại Học Mở Hà Nội

Đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản