Công đoàn

Ngày đăng: 07-12-2018


1. Lịch sử hình thành:

– Công đoàn cơ sở trường Trung cấp Âu Lạc Huế được thành lập vào ngày 02/08/2010.

(Theo Quyết định số: 80/QĐ-LĐĐ ngày 02/08/2010 của Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế).

– Từ đó đến nay, CĐCS đã tổ chức 02 lần Đại hội.

2. Tổ chức Công đoàn:

Hiện nay, CĐCS trường Trường Trung cấp Âu Lạc Huế có 05 Tổ CĐTT với 132 đoàn viên.

– Số lượng, trình độ, năng lực đội ngũ:  

+ Thạc sĩ: 12

+ Cử nhân: 40

+ Cao đẳng: 15

+ Trung cấp: 41

+ Phổ thông: 16

+ Sơ cấp: 08

3. Thành tích nổi bật:

– Nhiều năm liền được LĐLĐ tỉnh công nhận danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh” xuất sắc nhiều năm liền.

– Bằng khen LĐLĐ tỉnh năm 2014,2015,2016 “CĐCS có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào CNVC – NLĐ”.

4. Các hoạt động chủ yếu của Công đoàn CS trường Trung cấp Âu Lạc Huế trong thời gian qua:

– Vận động đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của trường; học tập, quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Hưởng ứng tích cực các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và của ngành giáo dục, của địa phương, như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Hai không”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm”…; vận động CBNV thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cải cách hành chính trong Nhà trường….

– Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề để cùng chính quyền nâng cao chất luợng đào tạo, thiết thực hưởng ứng các cuộc vận động và kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tham gia xây dựng các quy chế, quy định chung của trường nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cán bộ đoàn viên. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học và quản lý trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, tích cực biên soạn giáo trình, bài giảng, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, tham gia nghiên cứu khoa học, cải tiến lề lối làm việc, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Đóng góp ý kiến trong việc soạn thảo, xây dựng các quy định, quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

– Tổ chức, vận động đoàn viên làm tốt công tác xã hội, từ thiện: quyên góp ủng hộ cho học sinh và giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào bị bão lụt, thiên tai, chất độc da cam, vùng dân tộc ít người, các hội người mù, trẻ em bị khuyết tật, xóa nhà tạm…; hiến máu tình nguyện………

– Phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBNV: trợ cấp khó khăn, thăm hỏi, hiếu hỉ, phục hồi sức khỏe; tổ chức cho CBNV nghỉ dưỡng hàng năm…; tổ chức vui Tết Trung thu và tặng quà nhân Ngày Quốc Tế thiếu nhi cho các cháu có thành tích tốt trong học tập.

– Tổ chức thường xuyên và có hiệu quả các hoạt động văn thể mỹ:  tổ chức Hội diễn văn nghệ CBNV toàn trường.

– Phối hợp với Nhà trường tổ chức tốt Hội nghị CBNV-LĐ và tổng kết năm học hằng năm. Tổ chức tập huấn công tác Công đoàn và trao đổi kinh nghiệm công tác công đoàn cho CB Công đoàn; tổ chức kiểm tra định kỳ cùng cấp và các CĐBP về thực hiện Điều lệ Công đoàn và các hoạt động công đoàn có liên quan; tổ chức giới thiệu các đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; thực hiện nghiêm chỉnh việc xét các danh thi đua, khen thưởng.

5. Ban Chấp hành CĐ nhiệm kỳ 2017 – 2022: 06 đồng chí

Chủ tịch CĐ:                  Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh

Phó Chủ tịch CĐ:           Ông Trần Minh Trung

Ủy viên:                         Bà Nguyễn Bình Minh

Ủy viên:                         Bà Đào Thị Thu Hương

Ủy viên:                         Ông Nguyễn Trung Hiếu

Ủy viên:                         Bà Đặng Thị Hiệp.